مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکاترونیک
  /دانشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 13.41

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LabVIEW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC Siemens
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com