مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش مکانیک سیالات /دانشگاه کاشان / معدل 15
https://.com