مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه میبد / معدل 16.3

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com