مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1380
    دیپلم نقشه کشی
    گرایش فروشندگی وبازار یابی
https://.com