مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه فردوس

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بسپار شیمی سپیدان
  حسابرس مشتری
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ای پلیمر
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

دانش تخصصی

 • نرم افزار های office
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
دانش تخصصی
 • نرم افزار های office
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
https://.com