مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی تبریز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  ترک پترو تبریز
  مهندسی شیمی/ مدیریت کنترل کیفیت
 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  مبتکران پلی اتیلن قزل قوم
  مهندسی شیمی/ مدیریت کنترل کیفیت

  توضیحات: دریافت پروانه استاندارد برای شرکت مذکور

پروژه ها

 • 1391
  پایان نامه
  مجری

  توضیحات: مدل سازی حذف کرامفنيکول در یک راکتور با بستر پر شده از نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده بر روی گلوله های شیشه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com