مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی معماري
    گرایش معماري /دانشگاه سراسري
https://.com