مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
  گرایش چرخه سوخت /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه تبریز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بورس
  20% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار۱
  20% Complete
  عنوان مدرک: معامله گری اوراق
 • robotic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پالایش نفت
  80% Complete
  عنوان مدرک: شیرین سازی نفت خام

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Fortran
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بورس
  20% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار۱
  20% Complete
  عنوان مدرک: معامله گری اوراق
 • robotic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پالایش نفت
  80% Complete
  عنوان مدرک: شیرین سازی نفت خام
https://.com