مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فخرالدین اسعد گرگانی / معدل 15.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ماشین سازی ویژه
  مسئول دفتر/ امور اداری و دفتری-پشتیبان -انبارداری-امور مالی

پروژه ها

 • 1389
  آموزش ویژوال بیسیک
  تهیه کننده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی ویژوال بیسیک
 • فناوری اطلاعات (IT)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رایانه کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریاضیات مالی در اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی ویژوال بیسیک
 • فناوری اطلاعات (IT)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com