مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم پزشکی
  گرایش پرستاری /دانشگاه آزاد قوچان / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خطاطی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاهی

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خطاطی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاهی
https://.com