مختصری از من

احسان تمسکی، متولد 1367 در شهرستان هرسین، استان کرمانشاه، دارای مدرک کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری از دانشگاه ملایر، کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی از دانشگاه هرمزگان است. در حال حاضر دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمین در دانشگاه هرمزگان است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
  گرایش زمین /دانشگاه هرمزگان
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
  گرایش بیابان زدایی /دانشگاه هرمزگان
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش مرتع و آبخیزداری /دانشگاه ملایر

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول امور اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  6 مقاله علمی- پژوهشی، 2 مقاله کنفرانس بین المللی خارجی ۲۷مقاله کنفرانس های داخلی، 4 مقاله علمی-پژوهشی در دست داوری
 • 1394
  معاون اجرایی همایش منطقه ای هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد
 • 1394
  دبیر اجرایی نکوداشت مقام علمی و اخلاقی پروفسور حسین محمدی
 • 1394
  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین

پروژه ها

 • 1394
  پایش و پیش بینی وقوع طوفان های گردوغبار با استفاده از عناصر اقلیمی و سنجش از دور
  همکار طرح پژوهشکده هرمز

افتخارات

 • 1395
  نفر اول پذیرفته شدگان دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمین - دانشگاه هرمزگان
 • 1392
  رتبه اول دانشجویان ورودی 1390 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی در دانشگاه هرمزگان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های داوطلبانه محیط زیستی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طوفان های گردوغبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خشکسالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تغییرات پوشش گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس دروس مرتبط با علوم زیست محیطی - هیدرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • idrisi
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رسم گلباد و گل غبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رهگیری جریان باد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس دروس مرتبط با علوم زیست محیطی و هیدرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طوفان های گردوغبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خشکسالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تغییرات پوشش گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس دروس مرتبط با علوم زیست محیطی - هیدرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com