مختصری از من

جز انجمن علمی شیمی در مقطع لیسانس بوده ام
دوره های تهیه شامپو را گذرانده ام
دوره ی شناسایی انواع افزودنی به پلاستیک را در مقطع ارشد گذرانده ام

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
  گرایش شیمی پلیمر /دانشگاه تهران شرق / معدل 19.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  جز انجمن علمی شیمی در مقطع لیسانس بوده ام دوره های تهیه شامپو را گذرانده ام دوره ی شناسایی انواع افزودنی به پلاستیک را در مقطع ارشد گذرانده ام

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در انجمن گروه شیمی دانشگاه آزاد کرج در مقطع لیسانس شرکت داشتم و فعالیت میکردم
 • دوره ی تهیه شامپو را در مقطع لیسانس گذراندم
 • دوره ی شناخت انواع افزودنی ها به پلاستیک را در مقطع ارشد گذرانم
 • در مقطع لیسانس جز انجمن شیمی در دانشگاه کرج بوده ام
 • دوره ی تهیه ی شامپو را گذرانده ام
 • دوره ی شناسایی انواع افزودنی ها به پلاستیک ها را در مقطع ارشد گذرانده ام
 • جز انجمن علمی شیمی در مقطع لیسانس بوده ام
 • دوره های تهیه شامپو را گذرانده ام
 • دوره ی شناسایی انواع افزودنی به پلاستیک را در مقطع ارشد گذرانده ام
 • جز انجمن علمی شیمی در مقطع لیسانس بوده ام
 • دوره های تهیه شامپو را گذرانده ام
 • دوره ی شناسایی انواع افزودنی به پلاستیک را در مقطع ارشد گذرانده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه ی word و excel ,power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com