مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش شیمی کاربردی /دانشگاه ازاد واحد تهران شمال / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  به مدت یک ماه در کارخانه زمزم تهران دوره کاراموزی رو گذروندم
 • 1394
  در دانشگاه بعد از گذراندن دورهای مواد شوینده و کرم به عنوان کارشناس در کنار چند دکتر شیمی به دانشجوها ساخت کرم و مواد شوینده رو تدریس میکردیم و روی کار انها نظارت میکردیم

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدرک ساخت کرم
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
 • مدرک ساخت رنگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
 • مدرک ساخت مواد شوینده
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران شمال و استاندارد

ابزار و نرم افزار

 • ICDL 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • مدرک ساخت کرم
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
 • مدرک ساخت رنگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
 • مدرک ساخت مواد شوینده
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران شمال و استاندارد
https://.com