مختصری از من

به عنوان یک فارغ التحصیل رشته مهندسی همیشه در تلاش بوده ام تا در محیطهای عملیاتی و اجرایی میزان دانش و تجربیات خود را افزایش دهم.همزمان با اشتغال در محیطهای عملیاتی و مواجهه با مشکلاتی فراتر از مسایل فنی نیاز به دانش و معلومات مدیریتی را در خود احساس کردم و پس از آن در تلاش برای تلفیق دانش فنی و مدیریتی جهت بهبود وضعیت موجود در صنایع یکی از هدفهای اصلی کاری من بوده است.انعطاف پذیری و پویایی را مهمترین شاخصه شخصیتی خود میبینم و در تلاشم تا در آینده بتوانم بیش از پیش از توانایی های خود بهره گیرم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی-شخصیت شناسی بر اساس MBTI
 • تولید صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تولید
 • زنجیره تامین و تدارکات
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین SCM
 • سیاستهای تحقیق و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autocad Catia Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft sharepoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی-شخصیت شناسی بر اساس MBTI
 • تولید صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تولید
 • زنجیره تامین و تدارکات
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین SCM
 • سیاستهای تحقیق و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com