مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش زیست فناوری(بیوتکنولوژی) /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 15.47

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه اموزش زبان های خارجه تاک
  مسئول دفتر/ متصدی امور اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  برگزاری کارگاه تخلیص پلاسمید و شرکت در آن به عنوان دستیار و همکار استاد شرکت در سمینارهای اموزشی داروهای نوترکیب و نانوتکنولوژی و کسب گواهینامه های مربوطه

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به شرکت در تمامی سمینارهای اموزشی در زمینه بیوتکنولوژی -ژنتیک
 • گذراندن دوره های مولکولی و تشخیص طبی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • lDRAW-acdl,...
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com