مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 17.48

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  بیمارستان شهید چمران بروجرد
  مهندسی برق/ کارآموزی در بخش تجهیزات بیمارستان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در نشریه علمی مهندسی پزشکی سیگنال حیاتی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره آموزشی الکترونیک عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارگاه آموزشی الکترونیک کاربردی
 • دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیک
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی تعمیرات ست معاینه عمومی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارمتلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارorcad
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره آموزشی الکترونیک عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارگاه آموزشی الکترونیک کاربردی
 • دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیک
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی تعمیرات ست معاینه عمومی
https://.com