مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی کار - قزوین / معدل 16.7

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی هلو موسسه حسابداری تراز حساب پرند

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com