مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کارآفرینی
  گرایش فناوری /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش نظری /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارسیان عایق گستر گیتی
  هنر/طراحی/ مسئول طراحی لوگو ، کارت بیزنیس ، بروشور و ...

  توضیحات: به صورت پاره وقت

 • مهر ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۰
  مرکز آمار ایران
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com