مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش کسب و کار الکترونیک /دانشگاه خوارزمی
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 16.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  چاپ تابناک
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  چاپ کسری
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com