مختصری از من

چند ویژگی بارز من که در تمامی مراحل کار و زندگی باعث موفقیت و درخشندگیم شده است صبوری ،توانایی مدیریت بحران، مسئولیت پذیری و دلسوزی است
همچنین با فن بیان تاثیر گذار خود میتوانم در سخنرانی ها موفق عمل کنم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  پتروشیمی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  سیگنال اعجاز
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  ریسندگی آفتاب تابان
  مالی و حسابداری/ حسابداری خزانه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  پیمانکاری کارا تلفن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  شبکه پرداز
  مدیریت خرید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com