مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه آزادبهبهان
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم نقشه کشی معماری
  /دانشگاه آزاد بهبهان

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تجارت نهاد آسیا
  دفتر فنی
 • آبان ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  دفتر فنی مهندسی طاق ساز
  مهندسی عمران معماری/ مدیر داخلی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت عمران اندیش فرس
  دفتر فنی
 • شهریور ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت پترو نصب زاگرس
  دفتر فنی
 • آبان ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  دفتر فنی مهندسی پولاد سنگ
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار

پروژه ها

 • 1395
  ساختمان مسکونی آقای پروازه
  طراح ارشد،ناظر اجرایی

  توضیحات: طراح نما

 • 1395
  ساختمان دوبلکس آقای اکابر
  طراح ارشد،ناظر اجرایی

  توضیحات: طراحی پلان مهماری ،طراح نما؛طراح داخلی

 • 1395
  بیست و چهار واحدی آقای اکابر
  طراح ارشد ،ناظر ارشد

  توضیحات: طراحی پلان و نظارت تا پایان ساختمان

 • 1393
  ساختمان مسکونی آقای نیاکان
  ناظر ارشد،مدیر اجرایی

  توضیحات: سلخت تا مرحله سفت کاری

 • 1393
  ساختمان مسکونی خانم جواهری
  مدیر اجرایی

  توضیحات: مدیریت اجرای طراحی داخلی

 • 1393
  ساختمان مسکونی آقای قنواتی
  طراح،ناظر ارشد

  توضیحات: طراحی

 • 1392
  ساختمان مسکونی خانم مهر بخش
  طراح،ناظر ارشد،مدیر اجرایی

  توضیحات: طراحی و ساخت تامرحله سفت کاری

 • 1392
  ساختمان مسکونی آقای ابوعلی
  طراح،ناظر ارشد،مدیر اجرایی

  توضیحات: طراحی و ساخت تا

 • 1392
  ده واحدی مسکونی آقای نراقی
  طراح ،ناظر ارشد

  توضیحات: طراحی و اجرا

 • 1392
  ساختمان مسکونی آقای رحیمی
  طراح ،ناظر اجرای

  توضیحات: طراحی نماو اجرا

 • 1391
  ساختمان مسکونی خانم علایی
  طراح،ناظرارشد،مدیریت اجرایی

  توضیحات: طراحی و ساخت تامرحله سفت کاری

 • 1390
  ساختمان مسکونی آقای پوردانش
  طراح ،ناظر ارشد، مدیر اجرایی

  توضیحات: طراحی و ساخت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکددو بعدی و سه بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com