مختصری از من

به عنوان فردی سخت کوش و متعهد، بسیار تمایل دارم تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، روحیه ی بالای کار تیمی و توان حل مساله است.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیو الکتریک /دانشگاه علوم و فناوری سپاهان اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Electronic Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Fares & Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate Fares & Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced Fares & Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Gabriel Reservation System

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با پروتل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پایان دوره کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Electronic Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Fares & Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate Fares & Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced Fares & Ticketing
 • آژانس هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Gabriel Reservation System
https://.com