مختصری از من

شخصی هستم که دارایی روحیه همکاری تیمی بالا ، دارای انگیزه و مسئولیت پذیر و پایبند به اصول کاری و شرعی می باشم.

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد حسابرسی
    گرایش حسابداری /دانشگاه حکیمان بجنورد

نقاط قوت رفتاری

  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com