مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری بازرگانی /دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
  مالی و حسابداری/ حسابرس

پروژه ها

 • 1395
  حسابرسی شرکت های سهامی عام و خاص
  حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره فناوری و اطلاعات
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به تمامی نرم افزار های مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره فناوری و اطلاعات
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com