مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده فنی شهید چمران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت مناطق نفت خیز جنوب
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه و ارتباطات بی سیم
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت رایانه گستر فرزانگان(رفاتک)
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس NOC
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۵
  شرکت اکسین ارتباط
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

پروژه ها

 • 1395
  را اندازی شبکه شرکت نهروان خدمات
  ادمین شبکه
 • 1395
  را اندازی و توسعه شبکه شرکت اتصالات شبکه
  ادمین شبکه
 • 1393
  راه اندازی وتوسعه شبکه شرکت توزیع اینترنت ایرانیان شبکه جنوب
  ادمین شبکه
 • 1393
  توسعه زیرساخت های شبکه هواپیمایی نفت
  کارشناس
 • 1392
  را اندازی قسمتی از شبکه پتروشیمی مارون
  کارشناس
 • 1392
  را اندازی لینکای وایرلس وتوسعه شبکه شرکت پتروشیمی اروندان(قرارگاه خاتم)
  کارشناس
 • 1392
  را اندازی زیرساخت های شبکه شرکت توزیع اینترنت خانگی تلکام بصره(عراق)
  کارشناس وایرلس
 • 1391
  توسعه زیرساخت های شبکه شرکت نفت مارون
  کارشناس شبکه
 • 1390
  توسعه زیرساخت های شبکه شرکت سینوپک
  کارشناس
 • 1389
  را اندازی اینترنت وایرلس فرودگاه
  کارشناس
 • 1389
  توسعه زیرساخت و راه اندازی شبکه شرکت بین المللی خلخال دشت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCWE
 • CCNA voice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 8.1 configuration
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Prime
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Security
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SolarWinds
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRTG
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Elastix
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCWE
 • CCNA voice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 8.1 configuration
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Prime
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Security
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com