مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    شرکت نوین چوب و صنعت آسیا
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com