مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1396
    کارشناسی حسابداری
    گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد کرمانشاه / معدل 15
https://.com