مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    دیپلم ریاضی-فیزیک
    / معدل 18.87
https://.com