مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه علوم و تحقيقات فارس / معدل 13.84

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • كامپيوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رايانه كار درجه ١ و ٢

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • كامپيوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رايانه كار درجه ١ و ٢
https://.com