مختصری از من

خدمت سر بازی نر فته ام.دانشگاه هم تازه تمام شده است

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  فوق دیپلم پتروشیمی
  گرایش نفت و گاز /دانشگاه قشم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  نظم اوران راد
  مهندسی برق/ تکنسین فنی و نصاب سیستم حفاظتی بانک مسکن استان هرمزگان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خدمات دفتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ندارم ولی اماده ی امتحان در زمینه های مربط هستم
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجمیع کننده خدمات الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏ های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCTV (دوربین مداربسته)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنسین فنی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه چاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خدمات بانکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خرید و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCTV (دوربین مداربسته)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خدمات بانکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏ های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خدمات دفتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ندارم ولی اماده ی امتحان در زمینه های مربط هستم
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجمیع کننده خدمات الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏ های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCTV (دوربین مداربسته)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنسین فنی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه چاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خدمات بانکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خرید و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com