مختصری از من

دوره حلال اهمرو تزریغات را گذراندم و تزریغات انجام میدم

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
  /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 19.89

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری
 • دوره حلال اهمر و تزریغات را دیدم

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com