مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه علم و صنعت تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com