مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی ادبیات انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه سراسری گیلان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  ابزارسرا
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند منابع انسانی

  توضیحات: استخدام
  امور پرسنلی
  پرزنتیشن
  بیمه تکمیلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  عطرینه سازیبا
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند منابع انسانی

  توضیحات: انجام امور پرسنلی، انجام امور بیمه نکمیلی، هماهنگی جلسات مصاحبه و انجام امور استخدام ، انجام مراحل اجرایی آموزش، انجام مراحل اجرایی ارزیابی عملکرد، آ»اده سازی مطالب بورد منابع انسانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ارائه پرزنتیشن های مربوط به حوزه منابع انسانی، از جمله پاورپوینت اخلاق حرفه ای، تدتاکس، عملی کردن دانسته ها

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com