مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم و صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  ایران تلنت
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com