مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1384
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد .تنکابن / معدل 13

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۸۶ تا هم اکنون
    فخر سازان نو اور
    مهندسی عمران/ معماری/ مدیر فنی
https://.com