مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش چند بخشی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ناردانه پاسارگاد
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • آبان ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  کلینیک ارتوپدی فنی نواوران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کار با کامپیوتر/اکسل/وورد/
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل/وورد/اینترنت/
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با کامپیوتر/اکسل/وورد/
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com