مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی تاسیسات حرارتی وبرودتی
  /دانشگاه راغب اصفهانی / معدل 14.1

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  دانشکده رجایی شیراز
  تکنسین تاسیسات

دانش تخصصی

 • لوله کشی وبرق کشی ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تأسیسات گرمایشی و سرمایشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لوله کشی وبرق کشی ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تأسیسات گرمایشی و سرمایشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com