مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  کارشناسی مهندسی عمران-عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی شبستر / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت فنی و مهندسی هروسازان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس طراحی و اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کسب پایه 2 مدیریت از سازمان فنی و حر فه ایی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کسب پایه 2 مدیریت از سازمان فنی و حر فه ایی
https://.com