مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه تهران مرکز / معدل 15
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه قم / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت اکت (یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی گلرنگ)
  مالی و حسابداری/ حسابداری مدیریت
 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۴
  موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com