مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه جابر بن حیان / معدل 16.74
https://.com