مختصری از من

 مهارتهای فردی:
- مهارتهای ارتباطی: ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر
شروع و خاتمه ارتباط
توانایی مشارکت در کار گروهی
-مهارتهای تفکر خلاق: تفکر مثبت
یادگیری فعال)جستجوی اطلاعات جدید(
تشخیص حق انتخاب های دیگر)برای تصمیم گیری(
تشخیص راه حلهای جدید برای مشکلات

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه رودهن / معدل 16
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی بیمه
  گرایش اشخاص /دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  بیمه
  فروش بیمه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  cip international imam airport
  مترجم
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  masspeed(lmt)asia
  خرید خارجه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com