مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه تبریز / معدل 16.14

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MCSE 2012 Server Infrustructure
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: + Network
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مهندسی شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • سخت افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک: Comptia A +

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MCSE 2012 Server Infrustructure
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: + Network
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مهندسی شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • سخت افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک: Comptia A +
https://.com