مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پیشگامان سازه و صنعت
  مهندسی برق/ طراح سیستم صوت و تصویر

  توضیحات: طراحی سیستم صوت توسط نرم افزار تخصصی EASE
  مسئول آنالیز قیمت و متره
  طراحی سیستم نور عمومی توسط نرم افزار DIALUX

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سفر
 • فیلم
 • موسیقی
 • طبیعت گردی
 • کوهنوردی
 • پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Dialux
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه تعالی دانش شریف (MeM (Make Engineering More
 • EASE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و محاسبه سیستم صوت EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه روشنایی و نورپردازی DIALUX
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه تعالی دانش شریف (MeM (Make Engineering More

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Dialux
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه تعالی دانش شریف (MeM (Make Engineering More
 • EASE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com