مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1389
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه رودهن / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  هیئت نوسازی
  مالی و حسابداری/ قسمت مالی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۳
  سیمان تهران
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۱
  زامیاد
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ طراحی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com