مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت بیمه کوثر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد و رئیس اداره روابط عمومی
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  پیشروان بهداشت پارس HARTMMAN AG آلمان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد
 • تیر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۵
  P2WAX ایران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس برند و مارکتینگ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه و پیگیری اخبار سیاسی و اقتصادی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com