مختصری از من

پخش بلوريجات :حسابدار
آموزشكاه كنكوري :مسىول ثبت نام
دفتر فني نقش :منشي

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه غیاث الدین

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • رهبری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com