مختصری از من

عضویت در انجمن مهندسی آمریکا Asme

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی ساخت و تولید
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه مرکز آموزش ماشین سازی اراک / معدل 14.88
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم نقشه کشی و طراحی صنعتی
  /دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ایی امیرکبیر اراک / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • برنامه نویسی cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • کارور cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: asnt

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • برنامه نویسی cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • کارور cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: asnt
https://.com