مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارت من باشد. این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود.
مشتاق همکاری با ادم های باهوش تر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست(HSE) /دانشگاه موسسه آموزش عالی انرژی / معدل 16.18
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاه پزشکی /دانشگاه شاهد تهران / معدل 13.12

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت SDM
  بازرس

  توضیحات: بازرسی HSE پیمانکاران تحت قرارداد با شهرداری منطقه 3 تهران

 • اسفند ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  جهاد کشاورزی
  ناظر شبکه مراقبت
 • اسفند ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  جهاد کشاورزی
  ناظر شبکه مراقبت
 • اسفند ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  جهاد کشاورزی
  ناظر شبکه مراقبت
 • اسفند ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
  جهاد کشاورزی
  ناظر شبکه مراقبت

  توضیحات: بررسی و تعیین میزان سموم مصرفی کشاورزان
  تعیین تجهیزات و همکاری در تجهیز و کالیبراسیون ادوات و تعیین دوز استاندارد مصرفی سموم

 • اسفند ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  جهاد کشاورزی
  ناظر شبکه مراقبت

  توضیحات: بررسی و تعیین میزان سموم مصرفی کشاورزان
  تعیین تجهیزات و همکاری در تجهیز و کالیبراسیون ادوات و تعیین دوز استاندارد مصرفی سموم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه ارائه مدل بهینه سازی نظام مدیریت استقرار صنایع با رویکرد HSE

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو هیئت موسس انجمن مردم نهاد (NGO) پیشگیری از اعتیاد ئاسوی ژیان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار 1و2

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار 1و2
https://.com