مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مدیریت
    گرایش گمرکی /دانشگاه آزاد فیروزکوه / معدل 13.47
https://.com