مختصری از من

من در زمینه مطالعات فعالیت دارم و بیشتر در زمینه مطالعات شهرسازی بسیار علاقمند هستم.همچنین تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما در کانال به اشتراک بگذارم. شخصصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در موفقیت حرفه ای من بسیار تاثیرگذار بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  گرایش شهری /دانشگاه پیام نور اصفهان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور شهرسازی معماری اساره نقش جهان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس شهرسازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  طرح هادی.طرح های جامع.طرح تفصیلی.مقاله نویسی. پایان نامه نویسی
  کارشناس شهرسازی.کارشناس مطالعات

  توضیحات: مقالات isi.مقالات علمی پژوهشی

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مقاله نویسی. پایان نامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Gis
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • کارشناس امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • Gis
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • کارشناس امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com